Some Kind of Dreams & Jess’s

​

Australian Shepherds

&

Dwerg en Kaninchen Teckels Ruwhaar

Pups

We verwachten begin Januari 2019 Dwerg Teckel Ruwhaar pups.

&

Ultra Brune Uut de Slikhoek

“Brune”

Sweetax Wonderful Willy Wonka

“Willy”